LB-manufaktúra

0
Keresztnév mező kitöltése kötelező.!
Vezeték név mező kitöltése kötelező.!
Nem szabványos e-mail cím.!
Email cím mező kitöltése kötelező.!
Az e-mail cím már foglalt.!
Jelszó mező kitöltése kötelező.!
Érvényes jelszót kell megadni.!
6 vagy több karakter kell a jelszónak.!
16 vagy kevesebb karaktert kell megadni.!
A két jelszó mező tartalma nem egyezik!
A vásárlási feltételek még nincsenek elfogadva.!
Kérlek az adatkezelési szabályainkat ismerd meg és fogadd el!
Ismeretlen hiba!
Sajnos valamelyik azonosító nem stimmel.!
Nincs megerősítve a regisztrációd.
Az adminnak is meg kell erősítenie a regisztrációt.!
Az adminisztrátor átmenetileg letiltotta a bejelentkezés lehetőségét.!

Általános szerződési feltételek


Köszöntünk az LB-manufaktúra webáruházban! Köszönjük szépen, hogy megtisztelsz minket a bizalmaddal.

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Lád Balázs EV. cég (székhely: 2030 Érd, Tekercselő utca 4., adószám: 67927201-1-33), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Lád Balázs E.V.
A szolgáltató székhelye: 2030 Érd, Tekercselő utca 4.
Nyilvántartási szám: 50960507
Adószáma: 67927201-1-33
Képviselő: Lád Balázs
E-mail: hello@lb-manufaktura.hu
Honlap: www.lb-manufaktura.hu

2. A tárhely-szolgáltató adatai

Név: BlazeArts Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Elérhetőség: admin@forpsi.hu
Weboldal: www.forpsi.hu

3. Fogalmak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt áru
Felek: Szolgáltató és Vásárló
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Szolgáltató: a Termék előállítója, jelen esetben: Lád Balázs EV.
Vásárló/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
1 a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
2 a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
Vételár: a Termékért fizetendő ellenszolgáltatás.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre


4.1. A webshopban található termékek teljes köre csak online érhető el. A termékekből válogatás megvásárolható átmeneti vásári kitelepüléseken (workshop), viszonteladó boltokban, viszont ezek eseti jellegűek, és minden esetben Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyéhez kötöttek. A termékek feltüntetett ára megegyezik a fogyasztói árral, egyéb költségeket nem tartalmaznak. A termékek házhozszállításának költsége külön kerül elszámolásra, amelyet a megrendelés véglegesítése előtt a vásárló elfogad. A házhozszállítási díj a partner futárcégek pénzügyi igényének a vásárlóra történő áthárítását jelentik, azokon az LB-manufaktúrának nyeresége nincs. A nem megfelelően kitöltött szállítási adatokból, illetve a csomagátvételek elmaradásából keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal anyagi felelősséget, ugyanakkor ügyfélszolgálaton keresztül törekszik az ügyfél számára segítséget nyújtani.

4.2. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását,
a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Fogyasztókat az akció időtartamáról.

5. Rendelés menete

5.1. A rendelés a kosárba helyezett termékek után a szállítási és fizetési módok kiválasztásával, valamint a szükséges személyes és szállítási adatok megadásával folytatódik. A Vásárló a rendelése véglegesítésével és jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. A vásárlásról, annak véglegesítését követően azonnal, de legkésőbb a véglegesítést követő 48 órán belül visszaigazolás kerül megküldésre a Vásárló részére e-mail útján. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Az aktuális rendelési határidőket a termékleírás tartalmazza. Fenntartjuk a jogot, hogy a választható határidőket egyoldalúan módosítsuk. A vállalt határidő a termék elkészítésére vonatkozik, amikortól a rendelés a Szolgáltató telephelyén rendelkezésre áll vagy postázásra kerül. A határidőbe a szállítás vagy személyes átvétel lebonyolítási ideje nem tartozik bele. Nagy forgalommal járó időszakonként (pl.: karácsony), eseti jelleggel a szállítási idő megnőhet, erről a Szolgáltató megfelelően tájékoztatja a Fogyasztókat a www.lb-manufaktura.hu weboldalon.

5.2. Adatbeviteli hiba esetén a Vásárló köteles haladéktalanul e-mailben értesíteni a Szolgáltatót. A rendelés leadását követő 24 órában van lehetőség a korrigálásra garantáltan költségmentesen. Az ennél később leadott módosítási kérelmek esetén a Szolgáltató törekszik támogatást nyújtani a vásárlónak és anyagi teher keletkezése nélkül módosítani teljesítését, azonban anyagi felelősséget nem vállal a hibákból adódó károk tekintetében.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen ezen adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

5.3. A Vásárló utánvét, banki átutalás – fizetési módok közül választhat. Az utánvét költsége a Vásárlót terheli, ami a rendelési lapon kerül feltüntetésre, és a Vásárló azt a rendelés véglegesítésével elfogadja. A banki átutalás díjmentes a Vásárló részére. A fizetéséről szóló számla e-mail üzenet formájában kerül kiküldésre számára.

5.4. A szállítási módok tekintetében a vásárló választhat levél, csomagautomata, házhozszállítás és csomagponti átvétel között. A szállítási költségek minden esetben a megrendelt termékek összsúlyától és a csomag méretétől, illetve a választott szállítási módtól függenek. A szállítás költsége a Vásárló számára a Felhasználólapon egyértelműen látható, és azt a vásárlás véglegesítésével elfogadja.

5.5. A Szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé jelezni elektronikus úton. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

6. Szállítási információk

Ajánlott levél 50 g-ig (2,5 cm magasság): 800 Ft (pl. fülbevaló, kulcstartó, könyvjelző…)
Elsőbbségi, ajánlott levél 50 g-ig (2,5 cm magasság): 950 Ft
Ajánlott levél 500 g-ig (2,5 cm magasság): 1000 Ft
Elsőbbségi, ajánlott levél 500 g-ig (2,5 cm magasság): 1200 Ft
Foxpost automata: 1100 Ft
MPL futárszolgálat (csomag házhzszállítás): 1600 Ft


7. Alapvető rendelkezések

7.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

7.2. Jelen ÁSZF a weboldalon történő kihirdetéssel lép hatályba. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden, az ÁSZF hatályba lépése napján és azt követően megrendelt termékre.

7.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy az LB-manufaktúra weboldala, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a weboldalon megjelenített védjegyek, logó, karakterek, szövegek, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll az Európai Unió valamennyi országában. A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek jogosulatlan felhasználása (birtoklása).

Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályok által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesítjük a szellemi alkotásokhoz fűződő jogainkat!

7.4. Felhívjuk továbbá a Vásárló figyelmét, hogy a Vásárló által jogi oltalom alá nem eső egyedi kérése alapján készíttetett termék, vagy, amennyiben a Vásárló a webshopban felkínált terméket jogi oltalom alá nem eső egyedi kérése szerint módosíttatta, úgy az elkészült minta, szöveg stb. nem képezi a vásárló szellemi tulajdonát, azt az LB-manufaktúra a továbbiakban a vásárló külön engedélye nélkül megjelenítheti sajátjaként a weboldalán, illetve egyéb módon felhasználhatja. Ettől eltérően a Felek a vásárlást (szerződés megkötését) megelőzően megegyezhetnek.

7.5. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

7.6. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

8. Elállás joga

8.1. A Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A Vásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Vásárló az elállási jogát
• termék adásvételére irányuló szerződés esetén
• a terméknek,
• több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 naptári nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a Vásárló azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Azonban miután a Szolgáltató átadta a megrendelést a választott futárszolgálatnak, a szállítási költség mindenképpen kiszámlázásra kerül, a csomag át nem vétele esetén pedig a visszaküldés költségével emelt szállítási díj kerül kiszámlázásra.
Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

8.2. A Vásárló elállási jogát a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül a Szolgáltató részére erre irányuló egyértelmű szándékot kifejező nyilatkozat alapján gyakorolhatja. A nyilatkozatot a Vásárló e-mailben, vagy postai úton köteles megküldeni Szolgáltató részére. Kérjük, hogy a nyilatkozatban tüntesse fel a rendelés számát és idejét. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

8.3. Az elállási jog gyakorlására kizárólag a standard, a jelen webshopban felkínált termékek megrendelése estén illeti meg a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló egyedi kérése alapján készíttetett terméket, vagy a webshopban felkínált terméket egyedi kérése szerint módosíttatta, akkor a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. c) pontja szerinti elállási jog nem illeti meg, mivel a termék más számára nem értékesíthető, egyedileg neki készült, csak a számára bír pénzben kifejezhető értékkel.

8.4. A termék nem rendeltetésszerű használata következtében bekövetkezett sérülése kizárja a Vásárló részéről az elállás lehetőségét.

8.5. Amennyiben a termék sérült állapotban kerül kiszállításra, a Vásárló köteles a birtokbavételt követő egy munkanapon belül az LB-manufaktúra részére e-mailben jelezni.

8.6. A visszaküldés költsége a Vásárlót terheli.

8.7. A csomag át nem vétele nem azonos az elállási jog gyakorlásával.

9. Szavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

9.1. Kellékszavatosság
A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vásárló a kellékszavatossági igényét az Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2. Termékszavatosság: Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


10. Jótállás

A jogszabály egyes tartós fogyasztási cikkekre (pl. műszaki cikkek) kötelező jótállást ír elő. Azon termékek esetében, melyekre jogszabály jótállási kötelezettség ír elő, az adott termék leírása tartalmaz bővebb információt. A jótállás időtartama egy év. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a 6.1. és a 6.2 pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10.1. Szerződés módosítása
A Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy közös megegyezéssel (e-mailben) módosítsák a szerződést.
A Vásárló írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést a Szolgáltató nem köteles elfogadni. Abban az esetben, ha a Felek között megállapodás jön létre a cserére, a kiszállítás és visszaszállítás költségei a Vásárlót terhelik.
A Szolgáltató kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből kifogyott és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt a Vásárlónak írásban (e-mailben) kell elfogadnia.

10.2. Panaszkezelés
Amennyiben a Vásárlónak észrevétele vagy panasza merül fel, akár a honlap üzemelésével, az azon szolgáltatott információkkal vagy a vásárlással kapcsolatban, úgy azt a Szolgáltató részére e-mailen, vagy postai levél útján bejelentheti:
E-mail: hello@lb-manufaktura.hu
Levelezési cím: 2030 Érd, Tekercselő utca 4.
A Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem elégedett, a panasz elbírálásával nem ért egyet, úgy a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat.

11. Egyéb rendelkezések

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése az a nap, amely a weboldalon feltüntetésre került és visszavonásig hatályos. Az ÁSZF a Vásárló számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Vásárlókra terjed ki, az nem terjed ki a Szállítóra. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Vásárló a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

12. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://lb-manufaktura.hu/cms/oldalak/adatkezelesi-tajekoztato

2023. 01. 19.